KONUŞMA BOZUKLUKLARI

Çocuklarda Konuşma Bozuklukları ve Nedenleri

Sosyal bir varlık olan insan, iletişim kurmanın en temel basamağı olarak konuşma yeteneğini kullanır. Buna bağlı olarak erken yaşlarda ortaya çıkabilen konuşma bozuklukları, tedavi edilmezse ve önemsenmezse kişinin ileriki hayatında büyük zorluklarla baş etmek zorunda kalmasına neden olabilir.

Konuşma, insanların düşüncelerini, duygularını ve fikirlerini belirtmek için başkalarıyla iletişim kurmalarının ana yollarından biridir. Konuşma hareketi, baş, boyun, göğüs ve karın da dahil olmak üzere birçok vücut bölümünün kesin koordinasyonunu gerektirir.

Konuşma Bozukluğu Nedir?

Konuşma bozuklukları, bir kişinin diğer insanlarla iletişim kurmasını sağlayan sesleri oluşturma yeteneğini etkiler. Dil bozuklukları ile karıştırılmamalıdır.

Konuşma bozuklukları, bir kişinin sözcük oluşturmak için ses üretme şeklini etkilemesidir. Bazı ses bozuklukları, konuşma bozukluğu olarak da düşünülebilir.

Konuşma bozuklukları, insanların doğru konuşma sesleri oluşturmasını engellerken, dil bozuklukları bir kişinin kelimeleri öğrenme veya başkalarının kendilerine söylediklerini anlama becerisini etkiler.

En sık karşılaşılan konuşma bozukluklarından biri kekemeliktir. Diğer sık görülen konuşma bozukluklarını Apraksi ve Dizartri takip eder.

 • Apraksi, beynin konuşma ile ilgili kısımlarının zarar görmesinden kaynaklanan motor konuşma bozukluğudur.
 • Dizartri, ağız, yüz veya solunum sisteminin kaslarının zayıflamasından veya hareket etmekte zorlanmasından dolayı meydana gelebilen bir motor konuşma bozukluğudur.

Konuşma Bozukluğuna Hangi Durumlar Sebep Olabilir?

 • Nörolojik Etmenler
 • Ateşli hastalık ve çeşitli travmalar
 • Ses tellerinde meydana gelen hastalıklar
 • Damak ve dudak yarığı
 • İşitme kaybı

En Çok Görülen 10 Konuşma Bozukluğu Tipi

2016 yılında Ulusal Sağırlık ve Diğer İletişim Bozuklukları Enstitüsü, Amerikalı çocukların% 7,7’sine konuşma veya yutma bozukluğu tanısı konduğunu bildirmiştir. Bu, yaklaşık 12 çocuktan birine çıkıyor.

 1. Apraksi (AOS)

Konuşma Apraksisi (AOS), bir insanın beyni ile konuşma kasları arasındaki sinir yolu kaybolduğunda ve gizlendiğinde gerçekleşir. Kişi ne söylemek istediğini bilir – hatta bunları kağıda dökebilir. Ancak beyin kaslara doğru sinyali gönderemediği için konuşma kasları düzgün çalışsa bile söylemek istenen net olarak ifade edilemez.

 1. Kekemelik

Kekeme toplumda o kadar yaygındır ki, herkes neye benzediğini bilir ve kolaylıkla tanıyabilir. Herkesin hayatında en az bir kere kekemelik geçirdiği an olmuştur. Ulusal Sağırlık ve Diğer İletişim Bozuklukları Enstitüsü, üç milyon Amerikalı’nın kekeme olduğunu tahmin ediyor ve kekeme çocukların yüzde 10’una kadar olan kısmının, dörtte üçünün bu sorunu aşabildiğini belirtiyor. Geveleme ile karıştırılmamalıdır.

 1. Dizartri

Dizartri, sinir veya kas hasarının bir belirtisidir. Geveleyerek konuşma, yavaş konuşma, sınırlı dil, çene veya dudak hareketi, konuşma sırasında anormal ritim ve ses, ses kalitesindeki değişiklikler, eklemlenme zorluğu, zahmetli konuşma ve diğer ilgili semptomlar olarak kendini gösterir.

Diyafram, dudak, dil ve ses telleri gibi konuşma sürecinde yer alan kaslardaki sinir veya kas hasarından kaynaklanır.

 1. Tutukluk (Pelteklik)

Herkes tarafından ayırt edilebilir ve çok yaygındır.

Kişinin  “s” sesini yapmaya çalışırken “th” sesini çıkarmasıdır. Dilin geçmişe gitmesi veya ön dişlere dokunmasından kaynaklanır.

Peltek konuşma genellikle çocukluk döneminde ortaya çıkar ve çocuklar genellikle büyüdükçe bu sorunu kendi başlarına aşarlar.

 1. Spazmodik Disfoni

Spasmodic Disphonia (SD), sesi etkileyen kronik uzun süreli bir hastalıktır. Bir insan konuşmaya çalıştığında ses akorlarının yayılmasıyla başlar ve titrek, kısık, baskın, sıkı veya titrek olarak tanımlanabilen bir sesle sonuçlanır. Konuşmanın vurgusunun önemli ölçüde değişmesine neden olabilir.

Bu rahatsızlık genellikle yetişkinlerde görülür, ilk belirtiler genellikle 30 ila 50 yaşları arasında başlar.

 1. Hızlı-Bozuk Konuşma (Cluttering)

Bir kişinin konuşmasının çok hızlı, çok sarsıntılı veya her ikisi de olmasıyla karakterize edilir. Dağınıklık olarak nitelenmek için, kişinin konuşmasında fazla miktarda “şey”, “um”, “gibi”, “hmm” veya “yani” (konuşma dengesizliği) kullanması, aşırı hecelemesi veya hece vurgu ve ritimlerinin anormal olması gerekir.

 1. Seçici Suskunluk (Mutizm)

Farklı türlerde suskunluk (mutizm) vardır. Seçici suskunluk, bir kişinin kişinin fiziksel olarak konuşma yeteneğine sahip olduğu halde bazı durumlarda veya çoğu durumda konuşmadığı durumdur. En sık çocuklarda görülür ve genellikle evde konuşan fakat okulda konuşmayan bir çocukla örneklendirilebilir.

 1. Afazi

Afazi, beynin dil yeteneklerinin zarar görmesinden kaynaklanan bir iletişim bozukluğudur. Afazi, konuşma apraksisinden ve dizartriden yalnızca beynin konuşma ve dil merkezi ile ilgili olması nedeniyle farklıdır.

 1. Konuşma Gecikmesi – Alalia

Uzmanlar tarafından “Alalia” olarak bilinen bir konuşma gecikmesi, bir çocuğun sözlü olarak iletişim kurmak için normal girişimlerde bulunmadığı olgusunu ifade eder. Bunun olmasına neden olan birkaç faktör olabilir ve bu nedenle bir konuşma dili patoloğu ile teşhis ve tedavi edilmesi kritik öneme sahiptir.

Çocuğun yaşına  uygun şekilde iletişim kurmamasının birçok olası nedeni vardır. Bunlar çocuğun sadece konuşması ortalamadan biraz daha uzun süren “geç açan bir çiçek” olmasıyla, ciddi beyin hasarı geçirmiş olmasına kadar pek çok neden olabilir. Bu yüzden mutlaka konuşma dili patoloğu tarafından görülmesi gerekir.

 1. Otizm ile İlgili Konular

Otizm spektrumunun kendisi bir konuşma bozukluğu olmasa da, bu listede yer alır çünkü ikisi sık sık el ele gider. Tanım gereği, otizmi olan tüm çocukların sosyal iletişim sorunları da vardır.

Otizm spektrumundaki birinin ne tür konuşma bozuklukları yaşama ihtimali vardır?

“En yaygın olanı Apraksi’dir. 2015 yılında Penn Eyaleti’nde yapılan bir araştırma, otizm teşhisi konan çocukların yüzde 64’ünde çocukluk çağında “konuşma apraksisi” geçirdiğini ortaya çıkardı.”

İletişime Geçin

Bilgi ve Randevu Almak için Formu Doldurunuz

Mesajınız bize ulaştı, Teşekkür ederiz..
Bir hata oluştu, Lütfen tekrar deneyiniz..